Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 71/Δ/14.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. 3674 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ΄23 εκτός σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Β/14.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. 1551 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/Α/14.02.2020

  • 14/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4664 Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 30/Α/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663 Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 408/Β/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 133 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 417/Β/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 427/4152 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 433/Β/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 17012 Τροποποίηση της αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργικής απόφασης «Σύσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Δ/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 277/12982 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Δ/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. Π.Δ.24-1-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/Δ/12.02.2020

  • 12/2/2020

Απόφ. 280773 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.