Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5661/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 93067/1083 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 4583 Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 18276/186141 Έγκριση της 530/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 18580/189744 Έγκριση της 293/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 19123/195604 Έγκριση της 261/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/14.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5674/Β/17.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 513/Δ/14.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. 72418 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος που διέρχεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 514/Δ/14.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. 219345/969 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5680/Β/17.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/89160/4590 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.