Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4289/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 126904 ΕΞ 2019 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των παραγράφων 3α, 3β,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4290/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. Β/7/οικ.53026/4585 Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4295/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 120170 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 42188/3721 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4300/Β/28.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. 123428 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Α/27.11.2019

  • 28/11/2019

Απόφ. Π.Δ.104 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4268/Β/22.11.2019

  • 25/11/2019

Απόφ. 106041/27463 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4278/Β/25.11.2019

  • 25/11/2019

Απόφ. 114233 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012 απόφασης του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4277/Β/22.11.2019

  • 22/11/2019

Απόφ. 116709 Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.