Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3358/Β/28.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 90648 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 431/Δ/22.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 132483 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 432/Δ/22.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 91065/1832 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 432/Δ/22.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. 88802/1791 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3361/Β/28.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8582/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3299/Β/26.07.2021

  • 27/7/2021

Απόφ. 72588 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ15/4187/266/2012 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3327/Β/26.07.2021

  • 27/7/2021

Απόφ. 33582 Τροποποίηση της με υπ’ αρ. 15844/14-09-2007 απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 443/Δ/26.07.2021

  • 27/7/2021

Απόφ. ΠΔ 24-6-21 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις σε ακίνητα που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 444/Δ/26.07.2021

  • 27/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21748/983 Τροποποίηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3247/Β/22.07.2021

  • 27/7/2021

Απόφ. 77947 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.