Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 532/Β/20.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 18749 ΕΞ2020 Συμπληρωματική ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 75/Δ/19.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 13271 Τροποποίηση των ορίων της Λατομικής Περιοχής Αλωνακίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/Δ/29.01.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 1770/58 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αρταίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/Δ/29.01.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 1779/60 Τροποποίηση σχεδίου διανομής συνοικισμού Χαλκιάδων - Καλαμιάς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 552/Β/20.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 1 Αποδοχή μεταβίβασης ακινήτου από το «Ταμείο Αξιοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 35/Α/20.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4666 Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 494/Β/19.02.2020

  • 19/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123044/5479 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το Δήμο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 74/Δ/14.02.2020

  • 19/2/2020

Απόφ. 741 Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 492/Β/19.02.2020

  • 19/2/2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην 11090/21.01.2020 απόφαση του Συντονιστή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 492/Β/19.02.2020

  • 19/2/2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην 11046/21.01.2020 απόφαση του Συντονιστή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.