Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 42/Α/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 586/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 2710 Τροποποίηση της 26036/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 565/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 1024 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 570/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/9386/2020 Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 570/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/9388/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 584/Β/24.02.2020

  • 24/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 546/Β/20.02.2020

  • 21/2/2020

Απόφ. 260/2020 Τροποποίηση της 204/2020 απόφασης ΡΑΕ με θέμα: «Διενέργεια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 538/Β/20.02.2020

  • 21/2/2020

Απόφ. 22478/5385 Τροποποίηση της 162006/40269/11-06-2019 (ΦΕΚ 2935/Β΄/12-7-2019) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Α/19.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18 Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 518/Β/19.02.2020

  • 20/2/2020

Απόφ. 21887/19 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών αδρανών υλικών στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.