Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4765/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4767/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 134020/23.12.2019 Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 211/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Έχοντας υπόψη: Τη Β’ παράγραφο του Ψηφίσματος της 25ης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. Πράξη 52 της 23-12-2019 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Α/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. Π ράξη 49 της 23-12-2019 Παράταση της ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4746/Β/23.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 256430/2515 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4750/Β/23.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 3700/3 Εξουσιοδότηση Προέδρου του Τ.Π. και Δανείων ή του αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4751/Β/23.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 284558 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των τριών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4761/Β/24.12.2019

  • 24/12/2019

Απόφ. 2745/328012 Καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.