Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 623/Β/26.02.2020

  • 26/2/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12234ΠΕ/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 81/Δ/24.02.2020

  • 26/2/2020

Απόφ. 19778 Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-9-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 81/Δ/24.02.2020

  • 26/2/2020

Απόφ. 19760 Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-9-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Δ/24.02.2020

  • 26/2/2020

Απόφ. 4880 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης ρέματος «Ξυλοκέρα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/Δ/24.02.2020

  • 26/2/2020

Απόφ. Π.Δ. 3-2-20 Τροποποίηση των ορίων του οικισμού Κάμπου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 79/Δ/24.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. Π.Δ.20-1-20 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 593/Β/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. 854Α/2019 Έγκριση συμπληρωματικού ανταλλάγματος για την κάλυψη των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 604/Β/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. 7000/1/20/1 Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 607/Β/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./679/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Α/25.02.2020

  • 25/2/2020

Απόφ. Π.Δ.ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22 Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Κοινότητας Γαλατακίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.