Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 656/Β/28.02.2020

  • 28/2/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10489/ΠΕ/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Δ/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. 7445/19 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των παραδοσιακών χρήσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 88/Δ/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/722848/76895/5553/1819 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Παλιού Σχολείου, φερόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 614/Β/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. 1739/17228 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 621/Β/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. 627 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 629/Β/27.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1089/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 634/Β/27.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1144/Α36 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/Δ/27.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. 25989 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 610/Β/26.02.2020

  • 26/2/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11793/ΠΕ/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Β/26.02.2020

  • 26/2/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9385πε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.