Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 97/Δ/05.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. 22191 I. Καθορισμός για πρώτη φορά του ορίου πα- ραλίας και επανακαθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 99/Δ/05.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/586762/419022/11847/4870 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης: α) αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Δ/05.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. Π.Δ. 24-2-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Β’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 683/Β/04.03.2020

  • 4/3/2020

Απόφ. 153 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/Δ/28.02.2020

  • 3/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/675661/71540/5195/1695 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του συγκροτήματος του Καπνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/Δ/28.02.2020

  • 3/3/2020

Απόφ. 7196/661 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δήμου Μεγαρέων Περιφερειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 91/Δ/29.02.2020

  • 3/3/2020

Απόφ. Π.Δ.24-02-20 Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/28.02.2020

  • 29/2/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4670 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 642/Β/27.02.2020

  • 28/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19295/690 Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 646/Β/27.02.2020

  • 28/2/2020

Απόφ. 23410 Τροποποίηση της 21141/18.2.2019 (Β΄ 517) υπουργικής απόφασης «Τρίτη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.