Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 688/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 690/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. 21908 Πρώτη αναμόρφωση του δασικού χάρτη της τοπικής κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 693/Δ/20.11.2019

  • 20/11/2019

Απόφ. 171750 Έγκριση τοπικής τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4184/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/88484/1155 Τροποποίηση απόφασης παραχώρησης στη ΔΕΗ του δικαιώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4188/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 122137 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4194/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 112448 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4205/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 7281 2η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13215/30-11-2017 (Β' 4285):...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 2/55475/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 2/51092/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4207/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 11274/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.