Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 507/Δ/30.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/72678/2330 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906/03.08.2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3401/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 146003 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3407/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 194135 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3416/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 81619 Χορήγηση παράτασης του άρθρου 96 του ν. 4796/2021 στην «Εταιρεία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3430/Β/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 13197/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3442/Β/29.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. 3902 Καθορισμός της αρμόδιας οργανικής μονάδας,της διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 488/Δ/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/170631/3226 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 494/Δ/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. Π.Δ.6-7-21 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αδάμαντα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 498/Δ/28.07.2021

  • 29/7/2021

Απόφ. Π.Δ.12-7-21 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3345/Β/26.07.2021

  • 28/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.