Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4702/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 325845/78279 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 259668/63361/25.09.2019 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4705/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12218/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4727/Β/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 89/4 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 765/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/546764/390952/11140/4471 Προσωρινή οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 765/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 3993 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμημάτων συνολικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 768/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 12143/A42 Παράταση προθεσμιών παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 4579/2018.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 770/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 6962 Επανακαθορισμός - Επαναχάραξη Οριογραμμών παραλίας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 771/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 3155/214087 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 773/Δ/19.12.2019

  • 20/12/2019

Απόφ. 278623 Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ. Β΄/133/1934)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 757/Δ/19.12.2019

  • 19/12/2019

Απόφ. 272782 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 24.054,00...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.