Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 74/Α/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4681 Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1025/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. 3122.1-Τ64/10707/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση των μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1043/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. 1061 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1044/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1045/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1010/Β/24.03.2020

  • 24/3/2020

Απόφ. 74 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής και τροποποίηση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1018/Β/24.03.2020

  • 24/3/2020

Απόφ. 5052 Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1022/Β/24.03.2020

  • 24/3/2020

Απόφ. 20319 Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 136/Δ/24.03.2020

  • 24/3/2020

Απόφ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/598437/427361/12049/4938 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ως ενιαίου αρχαιολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 968/Β/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. 25239 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.