Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 175/Α/08.10.2018

  • 8/10/2018

Απόφ. 4566 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 8/10/2018

Απόφ. 10-09-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 8/10/2018

Απόφ. 182951 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4414/Β/03.10.2018

  • 8/10/2018

Απόφ. 11886/112680 2η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 394/Δ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 11294/108204 Επικύρωση της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 132424/2083 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόληςΕπέκτασης Αν....

Περισσότερα

ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 188500/3551 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 100316/2132 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίουΕλεουσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. 04-09-18 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/ΑΑΠ/03.10.2018

  • 5/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/450718/322206/9895/3994 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου στη θέση...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.