Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1117/Β/01.04.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Δ/31.03.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. 27284 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 4.330,00 τ.μ.,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 144/Δ/31.03.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. 24594 Καθορισμός ορίων παραλίας στην θέση «ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΒΑΛΙ» Δ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 145/Δ/31.03.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. 2186/21502 Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1054/Β/27.03.2020

  • 30/3/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/505/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτων των θέσεων οικοπέδων καθώς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1049/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 1254/2019 Έγκριση ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1050/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/14097/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1062/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081 Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Επιμερισμού του ειδικού τέλους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1068/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 22334/9640 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1072/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 1052 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.