Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1187/Β/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 27609 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της 2/21379/0094/04-04-2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1195/Β/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 474/92444 Μεθοδολογία προγραμματισμού επίσημων ελέγχων σε εγκαταστάσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1198/Β/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 35024 Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1198/Β/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 35028 Τροποποίηση τη 139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1204/Β/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 16592/4339 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 156/Δ/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 33920 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1179/Β/06.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 23095 Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 77/Α/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. Π.Ν.Π Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της σύμβασης παραχώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1173/Β/06.04.2020

  • 6/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333 Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 152/Δ/03.04.2020

  • 3/4/2020

Απόφ. 8931 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.