Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 159/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 98554/2020 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 129379/19 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 968 Αναγνώριση οδού που ξεκινά από τον οικισμό Φουρνέ και καταλήγει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 2386/18 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών προς διευθέτηση τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1225/Β/09.04.2020

  • 9/4/2020

Απόφ. 185 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1270/Β/09.04.2020

  • 9/4/2020

Απόφ. 37445 Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Δ/07.04.2020

  • 8/4/2020

Απόφ. 649/28808 Μερική ανάκληση, άρση και μερική άρση αποφάσεων Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1154/Β/03.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 12801 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1154/Β/03.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/19871/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1187/Β/07.04.2020

  • 7/4/2020

Απόφ. 16560 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.