Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 481/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 77176 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (50.835,53 τ.μ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 483/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 77249 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (13.421,67 τ.μ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 489/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. Π.Δ.5-7-21 Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 492/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. Π.Δ.6-7-21 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 503/Δ/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 87720/1779 Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 504/Δ/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 442202(1291) Τροποποίηση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 505/Δ/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. Π.Δ.5-7-21 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 505/Δ/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. Π.Δ.30-6-21 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3369/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 80949/Ν1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3391/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 77946 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.