Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4224/Β/14.11.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ ΚΕ/ 854 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4232/Β/23.11.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ :1187 Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4235/Β/01.12.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. 1249 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4233/Β/24.11.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. 129348 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4153/Β/24.07.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. 179357 Διόρθωση της της οικ.170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4136/Β/13.11.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. 81628/5131 Παραχώρηση της παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4191/Β/23.11.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. 128799 Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4193/Β/29.11.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1188 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4159/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. 21957 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393 Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.