Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1462/Β/16.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/819/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1466/Β/16.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. 9192 ΕΞ 2020 Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. 22766/09-04-2020 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1401/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21244/555 Τροποποίηση της οικ.170380/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1401/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21240/552 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1417/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. 98/11/9.4.2020 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 166/Δ/13.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25859/1296 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1320/Β/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21243/554 Τροποποίηση της οικ.170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1338/Β/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31918/191 Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/ 458/27.06.2019 (Β '2583/27.06.2019)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1338/Β/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31895/190 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.