Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 525/Δ/19.09.2019

  • 20/9/2019

Απόφ. 133939/2802 Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 525/Δ/19.09.2019

  • 20/9/2019

Απόφ. 131546/2739 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 527/Δ/19.09.2019

  • 19/9/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/379647/270989/8015/3125 Έγκριση οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Δάφνης, Τ.Κ. Δάφνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3512/Β/19.09.2019

  • 19/9/2019

Απόφ. 16795 Καθορισμός της διαδικασίας αδειοδότησης και των απαιτούμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3483/Β/18.09.2019

  • 18/9/2019

Απόφ. Δ26/οικ 8566 /Γ/ΣΤ5.00 Διαδικασίες για την Οριστική Παραχώρηση των κατοικιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3495/Β/18.09.2019

  • 18/9/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3455/Β/13.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. 79305/20984 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3474/Β/13.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8258/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 518/Δ/13.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. 11763/132132 Καθορισμός της οριογραμμής παραλίας, στη θέση «Αράπης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Α/16.09.2019

  • 16/9/2019

Απόφ. 4626 Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.