Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1492/Β/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 36176 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1494/Β/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 20271/546 Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/Δ/16.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 1472 Επανακαθορισμός αιγιαλού και καθορισμός παραλίας, στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Δ/16.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/115882/5160 Έγκριση χρήσης ξενοδοχείου στο κτίριο επί της Πλατείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/Δ/16.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/66866/45994/794/333 Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κωστακιών Δ.Ε. Άρτας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Δ/16.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 46777 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού, καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 180/Δ/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 10526 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 182/Δ/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 11996 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1425/Β/15.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. 195 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1437/Β/16.04.2020

  • 16/4/2020

Απόφ. Δ22/οικ. 1989 Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.