Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1456/Β/16.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 647/ΚΕ 1013 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1515/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 21706/311 Τροποποίηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1521/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 1177 Ανάκληση της ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/2008 (ΦΕΚ Β΄ 668/2008) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1528/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 9208 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1529/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 6083 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1516/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 52998 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1542/Β/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 3364 + 2959 + 1345 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Δ/22.04.2020

  • 22/4/2020

Απόφ. 46771 Επανακαθορισμός οριογραμμής Αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1482/Β/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902 Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β΄ 2471) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1484/Β/21.04.2020

  • 21/4/2020

Απόφ. 3475/33224 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.