Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1401/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21244/555 Τροποποίηση της οικ.170380/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1401/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21240/552 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1417/Β/15.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. 98/11/9.4.2020 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 166/Δ/13.04.2020

  • 15/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25859/1296 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1320/Β/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21243/554 Τροποποίηση της οικ.170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1338/Β/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31918/191 Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/ 458/27.06.2019 (Β '2583/27.06.2019)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1338/Β/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31895/190 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1352/Β/14.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/21242/553 Τροποποίηση της οικ.170384/13.1.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1360/Β/14.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/29684/1499 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1363/Β/14.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. 8941 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.