Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 37/Δ/15.02.2019

  • 18/2/2019

Απόφ. 9680/2018 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 407/Β/14.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. Γ3β/Γ.Π.οικ.5424 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α4β/Γ.Π./ οικ.63439/2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 461/Β/15.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. 94 Έγκριση του από 20 Δεκεμβρίου 2018 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 31/Δ/15.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. 6434/ΤΔ 552 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 για οδικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 415/Β/14.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. 1445 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 415/Β/14.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. 1192 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 415/Β/14.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. 1476 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 416/Β/14.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. 7754/2175 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 416/Β/14.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. 17992 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 26/Α/15.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. Πράξη 3 της 15-2-2019 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.