Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 270/Δ/30.05.2020

  • 1/5/2020

Απόφ. 2111 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών του Δήμου Μεταμόρφωσης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1590/Β/27.04.2020

  • 28/4/2020

Απόφ. 34746/3089 Συμπλήρωση της 26896/2493 (ΦΕΚ 690/Β΄/4.3.2020) απόφασης Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1627/Β/28.04.2020

  • 28/4/2020

Απόφ. 714/ΚΕ 1009 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 205/Δ/27.04.2020

  • 28/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/127919/87161/1543/619 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Ι. Ν. Αγίου Λουκά, επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1577/Β/24.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1601/Β/27.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. 47847 Σύσταση - συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1602/Β/27.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/34144/1225 Τροποποίηση της απόφασης 34768/2017 «Σύσταση, συγκρότηση και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 214/Δ/27.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/14948/403 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1569/Β/24.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. 2356 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1587/Β/23.04.2020

  • 26/4/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.