Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1363/Β/14.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. 8941 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1377/Β/14.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11343/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1384/Β/14.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ.13937/337 Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 179/Δ/14.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/138147/94131/2842/1464 Αναοριοθέτηση και ανακαθορισμός των Ζωνών Α' και Β' προστασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/Α/13.04.2020

  • 14/4/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1302/Β/11.04.2020

  • 11/4/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1303/Β/11.04.2020

  • 11/4/2020

Απόφ. Α.1081 Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής των παραγράφων 1...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1276/Β/10.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. Δ30/Δ5α/21231/2482 Τροποποίηση της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 (Β΄ 58) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 98554/2020 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/09.04.2020

  • 10/4/2020

Απόφ. 129379/19 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.