Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1665/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 43574 Τροποποίηση της 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1669/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 1477/772 Κανονισμός εκμισθώσεως, μισθώσεως, παραχωρήσεως, εκποιήσεως,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1691/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1693/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 214 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 614 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 128489 Τροποποίηση της Πολεοδομικής μελέτης Οργάνωσης ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑΠ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 48996 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/133/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Δ/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 4132.13-1/335 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου, διώροφου κτιρίου με υπόγειο,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 90/Α/03.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 91/Α/01.05.2020

  • 2/5/2020

Απόφ. Πράξη 11 της 29.4.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.