Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3761/Β/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 164181/2087 2η τροποποίηση της αριθμ. 93206/1739/20-07-2016 (ΦΕΚ 2380/Β/02-08-2016) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3762/Β/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 206303 Τροποποίηση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 605/Δ/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 54657 Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων στο πλαίσιο της πράξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 153/Α/10.10.2019

  • 10/10/2019

Απόφ. 4628 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 154/Α/10.10.2019

  • 10/10/2019

Απόφ. 4629 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 155/Α/10.10.2019

  • 10/10/2019

Απόφ. 4630 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 156/Α/10.10.2019

  • 10/10/2019

Απόφ. 4631 Κύρωσης της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 601/Δ/09.10.2019

  • 9/10/2019

Απόφ. 247453/60567 Καθορισμός λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3733/Β/08.10.2019

  • 8/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ28Α/70901/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 600/Δ/08.10.2019

  • 8/10/2019

Απόφ. 235302 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.