Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1703/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 60288 Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1704/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1709/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 10726 ΕΞ 2020 Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 223/Δ/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 490000 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 232/Δ/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 15565 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1706/Β/06.05.2020

  • 6/5/2020

Απόφ. 1999 5η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1645/Β/03.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. ΓΔΟΥ 94 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1653/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 2168 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1657/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403 Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1660/Β/04.05.2020

  • 4/5/2020

Απόφ. 3652 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.