Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1780/Β/10.05.2020

  • 10/5/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1773/Β/09.05.2020

  • 9/5/2020

Απόφ. 223 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1754/Β/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. 3265 Συγκρότηση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1755/Β/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. 6895 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1752/Β/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. 18 Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020

  • 8/5/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4685 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1753/Β/07.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. Α.1101 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/06.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. 24383/1442 Μερική ανάκληση της 1433/23.10.1985 (ΦΕΚ 771/ τ.Δ΄/1985) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/06.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. 1782 Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Δ/07.05.2020

  • 7/5/2020

Απόφ. 881/47798 Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.