Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1823/Β/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. Α.1106 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1824/Β/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. Α.1107 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 96/Α/12.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4686 Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1790/Β/11.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. 5567/53338 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/Δ/12.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. 44570 Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας, σύμφωνα με το ν. 4663/2020 (άρθρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/Δ/12.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. 44565 Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας εγκαταστάσεων του Παραρτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/Δ/12.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. 44568 Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας εγκαταστάσεων της παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Δ/11.05.2020

  • 11/5/2020

Απόφ. 77432 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης αλμόλοιπου της μονάδας αφαλάτωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Δ/11.05.2020

  • 11/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38112/1732 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1784/Β/11.05.2020

  • 11/5/2020

Απόφ. 343 Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 (Β΄...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.