Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3474/Β/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 54108 Ανάθεση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3484/Β/30.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 317 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 448/Δ/26.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 529345 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 448/Δ/26.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΔΔΥ οικ: 1227 Tροποποίηση Καθορισμού Αποδέκτη και ανώτατων επιτρεπτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 460/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/62370/2379 Τροποποίηση της υπ’ αρ.4944/981/14-2-1995 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 467/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 91052/1831 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 476/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. Α. 315736 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 476/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 109763 Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 477/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 2404 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 477/Δ/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 276405 ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.