Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5500/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26794/Α36 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5504/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. 141977 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5477/Β/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.29055/Α321 Παράταση προθεσμιών για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5478/Β/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 29057/Α321 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5482/Β/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. 467 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5483/Β/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. 4933/2284 Κανονισμός συστάσεως και διαρθρώσεως υπηρεσιών και θέσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5484/Β/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. 1572/2020 Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 807/Δ/10.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. 203359 Έγκριση όρων δόμησης για το έργο «Κατασκευή ισόγειου κτιρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 809/Δ/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. 770239/2020 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 809/Δ/11.12.2020

  • 11/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ.129/674365/67236/44577/4611/1347 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.