Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 256/Δ/19.05.2020

  • 19/5/2020

Απόφ. 61278 Έγκριση της 17/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1881/Β/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. 43374 Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/Δ/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. Π.Δ.21-04-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/Δ/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. Π.Δ.21-05-20 Τροποποίηση του από 12-6/29-6-2001 π.δ. «Τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 246/Δ/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. 3856/36521 Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 250/Δ/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. 945 Χαρακτηρισμός ως Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/Δ/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. Π.Δ.27-04-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1899/Β/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181 Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 99/Α/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44 Τροποποίηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1869/Β/17.05.2020

  • 17/5/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.