Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 552/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 14441 Μερική κύρωση των εβδομήντα έξι (76) δασικών χαρτών (Κωδικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 554/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 74034 Μερική κύρωση του Οριστικού Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 555/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 76256 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 556/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 272528 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των προ Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 558/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 76356 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 559/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 107852/11022 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 559/Δ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 13844 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Τ.Δ. Αβάτου, Τ.Δ. Ερασμίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6108/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793 Τροποποίηση της 13586/724/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Β/17.01.2019

  • 18/1/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14626/ΠΕ/Α321 Συμπλήρωση της ΔΑΕΦΚ/οικ./3165/Α321/ 08.08.2017 (Β’ 2820) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6061/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6737/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.