Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1976/Β/22.05.2020

  • 22/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Δ/20.05.2020

  • 22/5/2020

Απόφ. 70353 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Δ/20.05.2020

  • 22/5/2020

Απόφ. 70347 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1936/Β/20.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 50088 Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1937/Β/20.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 50095 Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1942/Β/21.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 7466 Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 258/Δ/21.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 1907 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης για δωρεάν παραχώρηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1940/Β/21.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460 Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1925/Β/19.05.2020

  • 19/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/30854/780 Εγκατάσταση και διαδρομή του Χερσαίου Τμήματος μήκους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 254/Δ/19.05.2020

  • 19/5/2020

Απόφ. 3121.6/ 26416 /2020 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.