Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2088/Β/31.05.2020

  • 31/5/2020

Απόφ. Α. 1122 Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 5098 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1311/10-2-2020 (Β’ 405) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 4711 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 4712 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2043/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 5099 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής - άρση άδειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2080/Β/30.05.2020

  • 30/5/2020

Απόφ. 8027 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2034/Β/29.05.2020

  • 29/5/2020

Απόφ. 7748 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 από- φασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 103/Α/27.05.2020

  • 27/5/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4689 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2002/Β/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. 99/6/30.04.2020 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2002/Β/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. 99/5 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.