Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2034/Β/29.05.2020

  • 29/5/2020

Απόφ. 7748 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 από- φασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 103/Α/27.05.2020

  • 27/5/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4689 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2002/Β/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. 99/6/30.04.2020 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2002/Β/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. 99/5 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2004/Β/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. 429/2020 Καθορισμός ειδικού πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2018/Β/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 Καθορισμός συστήματος χρέωσης τελών διοδίων στην Εγνατία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/Δ/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. 49471 Καθορισμός οριστικής γραμμής Αιγιαλού της ΠΟΑ και καθορισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 263/Δ/25.05.2020

  • 25/5/2020

Απόφ. 78692 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Α/24.05.2020

  • 24/5/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4688 Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/Δ/24.05.2020

  • 24/5/2020

Απόφ. Αριθμ. πράξης 13 της 29-4-2020 Υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.