Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 8/Δ/25.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 114934/11847/2018 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Δ/25.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 289783 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού στην θέση «ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 10/Δ/28.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 115999/11955/2018 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 5111 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Βιομηχανικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 10/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 9-1-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/ΑΑΠ/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. Π.Δ. 8-1-19 Καθορισμός περιγράμματος και όρων δόμησης στο Ο.Τ. 192 στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 12/ΑΑΠ/25.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 4633 Καθορισμός χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 12/ΑΑΠ/25.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/1150/47 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται εντός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Β/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 13473/2018 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 88/Β/24.01.2019

  • 25/1/2019

Απόφ. 21219/217232 3η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.