Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 297/Δ/05.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. 5405/51303 Καθορισμός της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 298/Δ/05.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. Π.Δ.5-5-2020 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 302/Δ/06.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3801/344 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, λιθόστρωτων οδών (καλντεριμιών)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Α/09.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 4691 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2195/Β/05.06.2020

  • 6/6/2020

Απόφ. Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2198/Β/05.06.2020

  • 6/6/2020

Απόφ. 56468 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2201/Β/06.06.2020

  • 6/6/2020

Απόφ. 56476 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 129345/24.11.2017 (Β’ 4124) «Καθορισμός του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2153/Β/04.06.2020

  • 5/6/2020

Απόφ. 92497 Συμπλήρωση της 59679/12-3-2020 (Β 831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 299/Δ/05.06.2020

  • 5/6/2020

Απόφ. 14373 Τροποποίηση σχεδίου πόλης του από 29-12-1986 π.δ. «Έγκριση πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 282/Δ/03.06.2020

  • 4/6/2020

Απόφ. Π.Δ.29-4-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.