Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 90/Δ/28.02.2020

  • 3/3/2020

Απόφ. 7196/661 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δήμου Μεγαρέων Περιφερειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 91/Δ/29.02.2020

  • 3/3/2020

Απόφ. Π.Δ.24-02-20 Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/28.02.2020

  • 29/2/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4670 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 642/Β/27.02.2020

  • 28/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19295/690 Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 646/Β/27.02.2020

  • 28/2/2020

Απόφ. 23410 Τροποποίηση της 21141/18.2.2019 (Β΄ 517) υπουργικής απόφασης «Τρίτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 656/Β/28.02.2020

  • 28/2/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10489/ΠΕ/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 87/Δ/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. 7445/19 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των παραδοσιακών χρήσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 88/Δ/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/722848/76895/5553/1819 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Παλιού Σχολείου, φερόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 614/Β/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. 1739/17228 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 621/Β/26.02.2020

  • 27/2/2020

Απόφ. 627 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.