Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 1278 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 77/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 2359 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 79/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 853 Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5991/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 11207 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Β/14.01.2021

  • 14/1/2021

Απόφ. 2859 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Β/11.01.2021

  • 11/1/2021

Απόφ. 264 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 (Β’ 5738) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 34/Β/11.01.2021

  • 11/1/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 76/A321 Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 19/Β/08.01.2021

  • 8/1/2021

Απόφ. 1505/2044458 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3/Α/06.01.2021

  • 6/1/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.