Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3544/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890 Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3548/Β/03.08.2021

  • 3/8/2021

Απόφ. Α.1170 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3497/Β/31.07.2021

  • 2/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72406/4705 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υδατοδρομίων κατηγορίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3523/Β/02.08.2021

  • 2/8/2021

Απόφ. 94052 ΕΞ 2021 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Α/31.07.2021

  • 31/7/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3378/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΔΣ 146/10 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3378/Β/28.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 146/9 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3444/Β/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69555/1393 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3462/Β/29.07.2021

  • 30/7/2021

Απόφ. 147196 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.