Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 311/Δ/11.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 281119 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 329 της εγκεκριμένης πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2298/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 855/2020 Έγκριση του Αιτήματος Επένδυσης και Διασυνοριακός Επιμερισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2277/Β/14.06.2020

  • 14/6/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2269/Β/13.06.2020

  • 13/6/2020

Απόφ. Α. 1139 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2270/Β/13.06.2020

  • 13/6/2020

Απόφ. 8825 Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2271/Β/13.06.2020

  • 13/6/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 112/Α/12.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51 Σύσταση Πυροσβεστικών Κλιμακίων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2233/Β/11.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. 23083 Φ.700.19 Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2243/Β/11.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4010/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2262/Β/12.06.2020

  • 12/6/2020

Απόφ. 60732 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων υπ’...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.