Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 106/Δ/09.03.2020

  • 9/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/22769/1187 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/Α/06.03.2020

  • 6/3/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Α/04.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4672 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/Δ/05.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. Π.Δ.24-2-20 Επανέγκριση των ορίων, των όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 684/Β/04.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. 16857 Παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 696/Β/04.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/23008/1191 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 690/Β/04.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. 26896/2493 Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/Δ/05.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. 22191 I. Καθορισμός για πρώτη φορά του ορίου πα- ραλίας και επανακαθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 99/Δ/05.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/586762/419022/11847/4870 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης: α) αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Δ/05.03.2020

  • 5/3/2020

Απόφ. Π.Δ. 24-2-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Β’...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.