Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 317/Δ/15.06.2020

  • 16/6/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/61823/1165 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 318/Δ/15.06.2020

  • 16/6/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/75466/1456 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/15.06.2020

  • 16/6/2020

Απόφ. Π.Δ.25-5-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2291/Β/15.06.2020

  • 16/6/2020

Απόφ. 5132 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2341/Β/16.06.2020

  • 16/6/2020

Απόφ. 79676 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/Α/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 0544/Μ.7243/ΑΣ 10304 Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2303/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 7750 Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2316/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992 Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 15 και του Πίνακα χωροθέτησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2323/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 25275-140 Τροποποίηση Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2323/Β/15.06.2020

  • 15/6/2020

Απόφ. 16 Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.