Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 54/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 7446/19 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: 1) του κτηρίου επί των οδών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 56/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77671/3525 Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 56/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. Π.Δ.20-1-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Δ/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 6250 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 60/Δ/10.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 16542 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 26/Α/07.02.2020

  • 7/2/2020

Απόφ. Πράξη 1 της 30-1-2020 Tροποποίηση της αριθμ. 52/23-12-2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 323/Β/07.02.2020

  • 7/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ03Α/6215/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 327/Β/07.02.2020

  • 7/2/2020

Απόφ. 12684 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην Π.Ε. Αχαΐας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 27/Α/07.02.2020

  • 7/2/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4662 Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 313/Β/06.02.2020

  • 6/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).(2)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.