Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 24/Δ/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/657975/472942/13881/5318 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προστασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Δ/13.02.2019

  • 14/2/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/30802/21087/533/255 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου για την προστασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 377/Β/12.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 14375 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 767/18847 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 16972 Τροποποίηση της 89233/18473/10.11.2011 (Β΄ 2714) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 19850 Έγκριση της 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 379/Β/12.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 20630 Έγκριση της 11/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Α/13.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 4592 Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 342/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 120967/38064 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 349/Β/11.02.2019

  • 12/2/2019

Απόφ. 14701 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.