Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2520/Β/24.06.2020

  • 24/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/54245/779 Λειτουργία Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 340/Δ/24.06.2020

  • 24/6/2020

Απόφ. 3393/217282 Έγκριση Αναθεώρησης-Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 348/Δ/24.06.2020

  • 24/6/2020

Απόφ. 73178/2019 Άρση της αναδάσωσης η οποία επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. ΓΔ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2458/Β/22.06.2020

  • 23/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51824/312 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2475/Β/22.06.2020

  • 23/6/2020

Απόφ. Α.1128 Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.(3)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2478/Β/22.06.2020

  • 23/6/2020

Απόφ. Δ19/1280/Φ.ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (α) Χαρακτηρισμός του έργου με τίτλο: «Ύδρευση πόλης Φλώρινας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2478/Β/22.06.2020

  • 23/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/54100/2347 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 121/Α/22.06.2020

  • 22/6/2020

Απόφ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 318 Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2467/Β/22.06.2020

  • 22/6/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 1350/ Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2468/Β/22.06.2020

  • 22/6/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./1606/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.