Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2584/Β/26.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4534/Α321 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ.14531/Α321/7-12-2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2584/Β/26.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4533/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2604/Β/29.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. 64347 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2630/Β/29.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. 29075οικ. Δικαιολογητικά αδειοδότησης φορέων καταρτίσεων για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 350/Δ/29.06.2020

  • 29/6/2020

Απόφ. 1875 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ΄23 εκτός σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 125/Α/28.06.2020

  • 28/6/2020

Απόφ. Πράξη 23 της 18.6.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2593/Β/26.06.2020

  • 26/6/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/317955/9566/1276/179 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4373/2016...

Περισσότερα

ΦΕΚ 349/Δ/26.06.2020

  • 26/6/2020

Απόφ. 4844 Επανακαθορισμός αιγιαλού και καθορισμός παραλίας, στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 343/Δ/24.06.2020

  • 25/6/2020

Απόφ. 60379/1302 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 344/Δ/24.06.2020

  • 25/6/2020

Απόφ. 608/33058 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.