Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5798/Β/21.12.2018

  • 27/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907 Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-8-2016) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5798/Β/21.12.2018

  • 27/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94320/3906 Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5840/Β/27.12.2018

  • 27/12/2018

Απόφ. 1000.0/93971/2018 Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματο- δότηση της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/Α/21.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 4585 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 521/Δ/20.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 18114 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 522/Δ/20.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 5260 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Καλάμου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 524/Δ/21.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 73166 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 526/Δ/21.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 262726 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Α/24.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 4586 Κύρωση της από 11.12.2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Α/24.12.2018

  • 24/12/2018

Απόφ. 4587 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.