Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2629/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 3122.2/39009/2020 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/12/11-6-2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/10/1-6-2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/11/11.06.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2636/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/9/11.06.2020 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2642/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/29/11.06.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2646/Β/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 65717 Τροποποίηση της υπ’ αρ.81550/05.08.2019 υπουργικής απόφασης «Κατανομή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 355/Δ/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. Π.Δ.2-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 360/Δ/30.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 43264/4413 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού και τμηματική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4700 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.