Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2680/Β/01.07.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. 3122.1-Τ03Α/35644/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2681/Β/01.07.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. 101/16/28.05.2020 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2702/Β/02.07.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. 68030 Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων στο πλαίσιο εκτέλεσης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Α/30.06.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4701 Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2654/Β/30.06.2020

  • 1/7/2020

Απόφ. 67382 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης κτιρίων των περιοχών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2655/Β/30.06.2020

  • 1/7/2020

Απόφ. 66780 ΕΞ 2020 Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 357/Δ/30.06.2020

  • 1/7/2020

Απόφ. 2162 Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης περί καθορισμού αποδέκτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2622/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 3122.1-Τ29/36510/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2629/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 16687 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2629/Β/29.06.2020

  • 30/6/2020

Απόφ. 102/11/11.06.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.