Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1540/Β/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/33056/1576 Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1551/Β/23.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 96/8 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 183/Δ/21.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 1096 Σημειακή τροποποίηση σχεδίου χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 188/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 2184/21494 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας, στη θέση ¨Στενός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61791 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61796 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61779 Χαρακτηρισμός τελικού αποδεκτή επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61801 Χαρακτηρισμός τελικού αποδεκτή επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 1326 Καθορισμός χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη και ειδικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61785 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.