Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 979/Β/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. Α.1047 Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 983/Β/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. 95/3/05.03.2020 Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 983/Β/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. 95/6/05.03.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 987/Β/22.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό ρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 131/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. 4301 ΠΕ Επαναδημοσίευση της 8154/13-06-1989 απόφασης Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. 62771/190 Καθορισμός των όρων δόμησης στο χώρο του Γηροκομείου, στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/722901/76902/5557/1823 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου κτιριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Δ/21.03.2020

  • 23/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/684533/72472/5259 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του τριώροφου κτηρίου «Γυμνάσιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 949/Β/21.03.2020

  • 21/3/2020

Απόφ. Α.1053 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 950/Β/21.03.2020

  • 21/3/2020

Απόφ. Α.1054 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.