Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1601/Β/27.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. 47847 Σύσταση - συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1602/Β/27.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/34144/1225 Τροποποίηση της απόφασης 34768/2017 «Σύσταση, συγκρότηση και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 214/Δ/27.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/14948/403 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1569/Β/24.04.2020

  • 27/4/2020

Απόφ. 2356 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1587/Β/23.04.2020

  • 26/4/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 86/Α/25.04.2020

  • 25/4/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4684 Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1562/Β/24.04.2020

  • 24/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398 Τροποποίηση του άρθρου 13 και του παραρτήματος VI της αριθ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 171/Δ/16.04.2020

  • 24/4/2020

Απόφ. 121632/2876 π.ε. Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης λόγω πυρκαγιάς,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 171/Δ/16.04.2020

  • 24/4/2020

Απόφ. 108774/2648 π.ε. Επανακήρυξη ως αναδασωτέας, δασικής έκτασης συνολικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1536/Β/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30835/1524 Εισαγωγή και μεταφορά ειδικών όπλων, αποτρεπτικών μέσων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.