Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1049/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 1254/2019 Έγκριση ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1050/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 3122.1-Τ13/14097/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1062/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081 Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Επιμερισμού του ειδικού τέλους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1068/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 22334/9640 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1072/Β/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. 1052 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 74/Α/27.03.2020

  • 27/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4681 Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1025/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. 3122.1-Τ64/10707/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση των μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1043/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. 1061 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1044/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1045/Β/26.03.2020

  • 26/3/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.