Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5523/Β/17.12.2020

  • 17/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379 Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5552/Β/17.12.2020

  • 17/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/18174/411 Τροποποίηση της οικ.1 70375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/Α/16.12.2020

  • 16/12/2020

Απόφ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 325/2020 Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 810/Δ/16.12.2020

  • 16/12/2020

Απόφ. 18744 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5493/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. 1550 Έγκριση των μεθοδολογιών και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5496/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117213/2548 Διαχείριση αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5496/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117214/2549 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5499/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. 117 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ερμουπόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5499/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. 117 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αλεξάνδρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5499/Β/14.12.2020

  • 14/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/690635/490210/2856/348 Χαρακτηρισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.