Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73459/1429 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. 226692 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 516/Δ/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/70300/2236 Τροποποίηση της υπ’ αρ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/74420/ 1842/5.11.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Α/05.08.2021

  • 5/8/2021

Απόφ. Π.Ν.Π. 5-8-21 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3530/Β/03.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. 498/2021 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. . ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3572/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3589/Β/04.08.2021

  • 4/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.