Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2753/Β/07.07.2020

  • 7/7/2020

Απόφ. 6335 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2881/19-03-2020 (Β’ 935) απόφασης περί χαρακτηρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2760/Β/07.07.2020

  • 7/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Α/03.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4702 Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376 Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2747/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 15660 ΕΞ 2020 Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2748/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2748/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/03.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 22598 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.