Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 149/Δ/03.04.2020

  • 3/4/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/373342/6719 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 149/Δ/03.04.2020

  • 3/4/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/13637/191 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 150/Δ/03.04.2020

  • 3/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/651801/69049/5009/1625 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του φάρου Κιτριών, φερόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/Δ/02.04.2020

  • 2/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/722952/76906/5560/1826 Χαρακτηρισμός ως νεωτέρου μνημείου του διώροφου κτηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/Δ/02.04.2020

  • 2/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/88089/10654/734/254 Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφης κατοικίας, φερόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 147/Δ/02.04.2020

  • 2/4/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/41141/5003/349/117 Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφης κατοικίας, φερόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1098/Β/31.03.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. 1553/31715 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1117/Β/01.04.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Δ/31.03.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. 27284 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 4.330,00 τ.μ.,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 144/Δ/31.03.2020

  • 1/4/2020

Απόφ. 24594 Καθορισμός ορίων παραλίας στην θέση «ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΒΑΛΙ» Δ.Κ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.