Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 396/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. 88204 Τροποποίηση των ορίων της Λατομικής Περιοχής Ποντοκώμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 379/Δ/15.07.2020

  • 16/7/2020

Απόφ. Π.Δ.30-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του oικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/Α/14.07.2020

  • 15/7/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4704 Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2856/Β/13.07.2020

  • 14/7/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/364877/9500 Αντικατάσταση του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 375/Δ/13.07.2020

  • 14/7/2020

Απόφ. 90845 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση εμβαδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 375/Δ/13.07.2020

  • 14/7/2020

Απόφ. 86578 Εν μέρει ανάκληση: α) της υπ’ αρ. 5002/20-11-2007 απόφασης αναδάσωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 376/Δ/13.07.2020

  • 14/7/2020

Απόφ. 93042 Εν μέρει ανάκληση: α) της υπ’ αρ. 5002/20-11-2007 απόφασης αναδάσωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 376/Δ/13.07.2020

  • 14/7/2020

Απόφ. 86574 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση εμβαδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2811/Β/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. 15387 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2837/Β/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. Δ11/οικ. 26396/920 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/ 13-3-2017 απόφασης «Kαθορισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.