Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 794/Β/12.03.2020

  • 12/3/2020

Απόφ. 3122.1-Τ54/15120/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 794/Β/12.03.2020

  • 12/3/2020

Απόφ. 3122.1-Τ78/15134/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020

  • 12/3/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Α/11.03.2020

  • 12/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4673 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Α/11.03.2020

  • 12/3/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4675 Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020

  • 12/3/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4674 Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 793/Β/12.03.2020

  • 12/3/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460 Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 789/Β/11.03.2020

  • 11/3/2020

Απόφ. Α.1042 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 791/Β/11.03.2020

  • 11/3/2020

Απόφ. 183048 Εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 117/Δ/10.03.2020

  • 11/3/2020

Απόφ. Π.Δ.4-3-20 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.