Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 25/Α/20.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 4519 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 26/Α/20.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 13 Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής....

Περισσότερα

ΦΕΚ 483/Β/16.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ80/5496/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 483/Β/16.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ80/5494/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 542/Β/16.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 1024 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 438/Β/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 53339 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων σε (2) δύο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 537/Β/16.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 232 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 203739 Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλωντων προ - Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 320509 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Δ/14.02.2018

  • 16/2/2018

Απόφ. 320365 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη 141 Προ Καποδιστριακών ΟΤΑ,...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.