Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 392/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 25341 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού 35.665,64 τ.μ. στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. Π.Δ.26-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. Π.Δ.26-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 400/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 325592(1088) Άρση ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση της υπ’ αρ. 2363/2014...

Περισσότερα

ΦΕΚ 400/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 99008 Άρση της υπ’ αρ. 1749/20-10-1986 (Δ΄ 1094) απόφασης κήρυξης έκτασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 402/Δ/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 104059 Μερική άρση της υπ’ αρ. Δ.62663/18-10-1978 απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 402/Δ/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/305467/34958/2565/843 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου ημιτριώροφου κτηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Δ/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 164/2020 Κήρυξη ως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 411/Δ/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 633838(1865)/2019 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2932/Β/17.07.2020

  • 19/7/2020

Απόφ. 64888 Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δ/νσης Δασών Φλώρινας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.