Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 241/Δ/13.05.2020

  • 14/5/2020

Απόφ. 1238 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3.472.741,339 τ.μ. ήτοι...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/Α/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 317/2020 Οργανισμός της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 243/Δ/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. Π.Δ. 8-5-20 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1821/Β/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. Α.1105 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1822/Β/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. Α.1108 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1823/Β/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. Α.1106 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1824/Β/13.05.2020

  • 13/5/2020

Απόφ. Α.1107 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 96/Α/12.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4686 Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1790/Β/11.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. 5567/53338 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 240/Δ/12.05.2020

  • 12/5/2020

Απόφ. 44570 Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας, σύμφωνα με το ν. 4663/2020 (άρθρο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.