Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3021/Β/21.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 18844 ΕΞ 2020 Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 4057 Άρση της υπ' αρ. 4670/11-10-1985 (Δ' 660) απόφασης του Νομάρχη Χανίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 1336/19932 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 65640 Ανάκληση της υπ’ αρ. 1167/17-05-1993 (Δ΄ 601) απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 404/Δ/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 89813 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 140/Α/21.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4708 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2998/Β/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2956/Β/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68041/2965 Συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2973/Β/20.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 5245 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 380/Δ/17.07.2020

  • 20/7/2020

Απόφ. 87145 Καθορισμός οριογραμμών παραλίας στην Θέση «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ -...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.