Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 405/Δ/20.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 23514 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 413/Δ/20.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 27599 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 414/Δ/20.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 27589 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 415/Δ/20.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 27607 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 420/Δ/22.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/276511/31843/2339/767 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου της χρήσης του θερινού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 421/Δ/22.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 27611 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2986/Β/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 92491 Τροποποίηση Οργανισμού ΕσωτερικήςΥπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2995/Β/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 68466 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2999/Β/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 42999 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3016/Β/21.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 6991 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.